Golant N. G., Novik A. A. Terminology of Female Clothes of the Vlach-Tsarans in East Serbia and North-West Bulgaria

Natalia G. Golant
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences
Saint Petersburg, Russia
E-mail: natalita1977@yandex.ru

Alexander A. Novik
Peter the Great Museum of Anthropology and Ethnography (Kunstkamera) of the Russian Academy of Sciences
Saint Petersburg, Russia
E-mail: novik.petersburg@gmail.com

 

 Download  |  Go to Issue #1. 2018

 

ABSTRACT. The authors study terminology of female clothes of the Vlach-Tsarans in East Serbia and North-West Bulgaria. The data were collected and recorded during the field work (2015–2017). Vlach women still produce and wear traditional clothes. The community of Vlach-Tsarans in East Serbia and North-West Bulgaria share a number of self-references, and symbols of identity, as well as markers of collective memory, which reflect the historical development of this ethnic group and can be analyzed in the context of comparative Slavic-Romanian border studies. The complicated system of their traditional clothes as specific symbols and markers of local, ethnic and confessional identities makes it possible to conduct our research on the example of different factors that resulted in long-term cultural and language interaction. Etymologically, the names of items of clothing have Slavic (pristelcă ( pistelcă, pestelcă), opreg, vâlnic, cârpă, propoádă ( broboadă), opinci), Turkish (băibărac, ilec, chebă), or Latin origin (cămaşă, brăciri, bete) important for the structure of cloth complexes.

 

KEYWORDS: clothes, terminology, Vlachs, Serbia, Bulgaria

 

DOI 10.31250/2618-8619-2018-1-122-133


REFERENCES

 • Архив МАЭ РАН 2017а. Новик А. А., Голант Н. Г. Этнолингвистическая экспедиция к влахам (румынам) Восточной Сербии (села общины Заечар, город Заечар, село Милошево общины Неготин округа Бор, города Неготин, Кладово) и Северо-Западной Болгарии (город Брегово одноименной общины, Видинская область, город Видин), к румынам Румынии (город Дробета-Турну-Северин, жудец Мехединци). 25 апреля–11 мая 2017 г. Полевая тетрадь. Автограф // Архив МАЭ РАН. Ф. К-1. Оп. 2. Рукопись в научно-технической обработке. 100 л.
 • Архив МАЭ РАН 2017б. Новик А. А. Отчет об экспедиционных исследованиях у влахов (румын) Восточной Сербии (села общины Заечар, город Заечар, село Милошево общины Неготин округа Бор, города Неготин, Кладово) и Северо-Западной Болгарии (город Брегово одноименной общины, Видинская область, город Видин), к румынам Румынии (город Дробета-Турну-Северин, жудец Мехединци). Апрель–май 2017 г. Принтерный вывод // Архив МАЭ РАН. Ф. К-1. Оп. 2. Рукопись в научно-технической обработке. 20 л.
 • Большой турецко-русский и русско-турецкий словарь. 450 000 слов и словосочетаний. М.: Дом славянской книги, 2011. 960 с.
 • Български етимологичен речник. Т. 2. И́–Крепя́. София: Изд-во на БАН, 1979. 740 с.
 • Зечевић С. Неготинска краjина. Београд: Етнографски музеј у Београду, 1970.
 • Крстић Д. Вечити круг: појасеви Етнолошке збирке Народног музеја у Зајечару. Зајечар: Народни музеј Зајечар, 2011. 113 с.
 • Николова М. Народни носии от Видински окръг. София: Септември, 1983. 1976 с.Новик А. А. Меглениты // Большая Российская энциклопедия: в 30 т. М.: Большая Российская энциклопедия, 2012. Т. 19. С. 454–455.
 • Новик А. А. Женский традиционный костюм албанцев села Мандрица в Болгарии: материалы экспедиции 2014 г. // Материалы полевых исследований МАЭ РАН. СПб.: МАЭ РАН, 2015. Вып. 15. С. 139–161.
 • Новик А. А. Традиционная одежда албанцев Приазовья и Буджака // А. А. Новик, Ю. В. Бучатская, Д. С. Ермолин, А. С. Дугушина, М. С. Морозова «Приазовский отряд». Язык и культура албанцев Украины. СПб.: МАЭ РАН, 2016. Ч. 1. Т. 2. С. 153–418.
 • Петровић Е. Водич кроз етнолошку збирку Музеja Краjине. Неготин: Музеj Краjине Неготин, 2014. 128 с.
 • Сикимић Б. Полевые исследования «влахов» в северо-восточной Сербии // Актуальные вопросы балканского языкознания. СПб.: Наука, 2003. С. 85–96.
 • Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1964. Т. 1. 562 с.; 1967. Т. 2. 671 с.
 • Ciorănescu A. Dicţionarul etimologic al limbii române. Bucureşti: Saeculum I. O., 2007. 1055 p.
 • Dicţionarul explicativ al limbii române. Ediţia a II-a. Bucureşti: Univers enciclopedic, 1998. 1192 p.
 • Dizdari T. Fjalor i orientalizmave në gjuhën shqipe. Tiranë: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam; Organizata Islame për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, 2005. 1202+XVIII f.
 • Fjalor i gjuhës së sotme shqipe / Kryeredaktor Androkli Kostallari. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë, 1980. 2278 f.
 • Florescu F. B. Opincile la români. Bucureşti: Ed. Acad. R.P.R., 1957. (Studii de artǎ popularǎ și etnografie). 170 p.
 • Gaga L. Contribuţii la studiul portului popular din Almaj // Tibiscus. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă populară. Timişoara: Muzeul Banatului, 1978. P. 37–56.
 • Gjergji A. Veshjet shqiptare në shekuj. Origjina. Tipologjia. Zhvillimi. Tiranë: Akademia e Shkencave e RPS të Shqipërisë: Instituti i Kulturës Popullore, 1988. 285 f.
 • Maluckov M. Narodna nośnja rumuna u Jugoslavenskom Banatu. Novisad: Vojvodanski Muzej, 1975. 151 s.
 • Mihail Z. Terminologia portului popular românesc în perspectivă etnolingvistică compărată sud-est europeană. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978. 253 p.
 • Micul dicţionar academic (MDA). Bucureşti: Ed. Univers Enciclopedic Gold, 2010. Vol. 1 (A–Me); Vol. 2 (Mi–Z) (Acad. Română, Inst. de lingvistică «I. Iordan — Al. Rosetti»). 3200 p.
 • Negoiţă J. Conci, ciupag, opreg. Comentarii etnolingvistice // Tibiscus. Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă populară. Timişoara: Muzeul Banatului, 1978. P. 57–69.
 • Panea N., Bălosu C., Obrocea Gh. Folclorul românilor din Timocul bulgăresc. Craiova: Omniscop, 1996. 178 p.
 • Petrescu P., Secoşan E. Portul popular de sărbătoare din România. Bucureşti: Meridiane, 1984. 190 p.
 • Petrescu P., Secoşan E. Romanian Folk Costume. Bucharest: Meridiane,1985. 186 p.
 • Scriban A. Dicţionaru limbiĭ româneştĭ . Iaşi: Presa Bună, 1939. 1447 p.
 • Şăineanu L. Dicţionar universal al limbii române. Ediţia a VI-a. Craiova: Scrisul românesc, 1929. 872 p.